Psihozona /  27 Veljača 2021
U kriznim situacijama naši uobičajeni načini ponašanja i suočavanja sa stresnim situacijama često nisu dovoljni za prevladavanje životnih prepreka. Psihologinja Monika Bombelles Melnjak i Petra Supina - socijalna pedagoginja i psihoterapeutkinja razgovaraju o psihološkim aspektima krize i psihološkim kriznim intervencijama.

Povezani video zapisi

Aktualno

Odaberi svoju školu

© Prva školska televizija