Prilozi i reportaže /  29 Rujan 2021
Međunarodni dan rijeke Drave obilježava se 23. rujna s ciljem promicanja zaštite i razvoja prirodnih i kulturnih vrijednosti dravske regije na međunarodnoj razini. Obilježen je i u Varaždinu prigodnim programom tijekom kojeg su istaknute vrijednosti europske Amazone koju krasi iznimna bioraznolikost. Zbog toga je područje uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji zaštićeno na nacionalnoj razini u sklopu regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže Natura 2000. Na međunarodnoj razini zaštićeno je u sklopu hrvatsko-mađarskog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, a nedavno je stavljeno i pod zaštitu UNESCO-a.

Povezani video zapisi

Aktualno

Odaberi svoju školu

© Prva školska televizija