Prilozi i reportaže /  01 Rujan 2022
Grad Varaždin prvi put provodi Participativni proračun za mlade. Cilj je omogućiti aktivno uključivanje mladih u odlučivanje o tome koji će se projekti za mlade financirati iz proračuna Grada Varaždina. O tome mogu odlučiti glasujući na službenim gradskim web i Facebook stranicama od 3. do 11. rujna.

Povezani video zapisi

Aktualno

Odaberi svoju školu

© Prva školska televizija